Til Leie:
Kontrollsystemer - Internet of Things - Data Analytics
Design - Koding - Verifikasjon
Prosesser - Metoder - Verktøy
Embedded - PC - PLS - Cloud - Web - App
*Scroll Down*

Softwareutvikling

Jeg har bred erfaring i system- og softwareutvikling, blant annet fra flybransjen (Airbus Defence & Space) og energisektoren (National Oilwell Varco): Jeg har jobbet med mange typer platformer, inklusive: Jeg har kjernekompetanse i alle ledd av programmvarelivssyklusen:

Planlegging og perifere aktiviteter

Avhengig av applikasjon, bransje og kritikalitet vil visse aktiviteter gjennomføres i forkant eller parallellt med programmvareutviklingen. Jeg har kompetansen for å gjennomføre eller støtte opp om disse aktivitetene: